KEYGENMUSIC
Music from keygens, cracks, trainers, intros / Музыка из кейгенов, кряков, трэйнеров, заставок

Jak przekonwertować moduły do plików wav/mp3??

With XMPlay

1. Uruchom XMPlay.
2. Wejdź do opcji (prawy przycisk na nagłówek programu -> 'Options and stuff').
3. W lewym panelu wybierz 'Device'.
4. W dziale 'Output' na liście 'Device' wybierz 'WAV Writer'.
5. W dziale 'File writing' w polu 'Directory' wybierz ścieżkę do folderu w którym pliki WAV będą zapisywane.
6. Otwórz plik który chcesz przekonwertować i kliknij 'Play' - plik zostanie zapisany w formacie WAV w folderze który wybrałeś w punkcie 5.

With WinAmp

1. Uruchom Winampa.
2. Wejdź do 'Preferences'.
3. W lewym panelu wybierz 'Plugins -> Output'.
4. W dziale 'Output plugins' wybierz 'Nullsoft Disk Writer plug-in' i skonfiguruj go wedle swoich upodobań (wybierz folder zapisu itd.).
5. Otwórz plik który chcesz przekonwertować i kliknij 'Play' - plik zostanie zapisany w formacie WAV w folderze który wybrałeś w punkcie 4.
 
Aby przekonwertować plik WAV do MP3, użyj programu CDex. Dostępny jest na stronie cdexos.sourceforge.net

:: Online Poker

2018 © KEYGENMUSiC