KEYGENMUSIC
Music from keygens, cracks, trainers, intros / Музыка из кейгенов, кряков, трэйнеров, заставок

FastFile.ru - доступный хостинг с PHP, MySQL, DirectAdmin

Donate/Пожертвовать:

BTC: 1Q6gM4xZ3BBQ5pwkNDzg9kCZNYfreD4Zag

PayPal EUR

PayPal RUB

Patreon wordmark

WebMoney:
WMZ Z395732204229
WMR R377944158114
WME E292873456050
WMG G400701321468
WMU U367345635531
WMB B805991156272

Flattr this

Yandex Money:
41001157224058

FacebookTwitter

KEYGENMUSiC.app
iOS app

mailto:
webadmin[at]keygenmusic[dot]net
keygenmusic[at]nm[dot]ru
 

[Valid RSS]

Jak przekonwertować moduły do plików wav/mp3??

With XMPlay

1. Uruchom XMPlay.
2. Wejdź do opcji (prawy przycisk na nagłówek programu -> 'Options and stuff').
3. W lewym panelu wybierz 'Device'.
4. W dziale 'Output' na liście 'Device' wybierz 'WAV Writer'.
5. W dziale 'File writing' w polu 'Directory' wybierz ścieżkę do folderu w którym pliki WAV będą zapisywane.
6. Otwórz plik który chcesz przekonwertować i kliknij 'Play' - plik zostanie zapisany w formacie WAV w folderze który wybrałeś w punkcie 5.

With WinAmp

1. Uruchom Winampa.
2. Wejdź do 'Preferences'.
3. W lewym panelu wybierz 'Plugins -> Output'.
4. W dziale 'Output plugins' wybierz 'Nullsoft Disk Writer plug-in' i skonfiguruj go wedle swoich upodobań (wybierz folder zapisu itd.).
5. Otwórz plik który chcesz przekonwertować i kliknij 'Play' - plik zostanie zapisany w formacie WAV w folderze który wybrałeś w punkcie 4.
 
Aby przekonwertować plik WAV do MP3, użyj programu CDex. Dostępny jest na stronie cdexos.sourceforge.net

2022 © KEYGENMUSiC